Berardinucci 
BERARDINUCCI CJENIK

STROJ TORNADO - SA DALJINSKIM UPRAVLJANJEM

MODEL P70N - 26.370,00 EUR
MODEL P75N - 28.250,00 EUR

OPCIJE UZ DOPLATU: uljni hladnjak, upravljači.

Ne oštećuje stablo prilikom vibriranja.
Može imati automatsku mrežu RM1 promjera 4,5 - 6 m, za prikupljanje plodova u spremnik i kasniji
istovar u prikolicu ili sanduke.
Mreže RM2 i RM3 su za straija i deblja stabla. 
......................................................................................................................................................
 
PUMA - samopokretni stroj

KOMPLETNI SISTEM - VIBRIRAJUĆI STROJ PUMA P70N + TRAKTOR TRG 9400
  - cijena: 59.800,00 EUR

PUMA P70N - 25.970,00 EUR
PUMA P75N - 27.850,00 EUR
.......................................................................................................................................................

YELLOW DEVIL - samopokretni vibrirajući stroj
 - motor IVECO od 135 KS
- u cijenu je uključena prikolica za prihvat plodova koja omogućava branje na krošnjama do 8 m promjera.
cijena: 125.600,00 EUR
Karakteristike : uljni hladnjak, klimatizirana kabina, pogon na sva 4 kotača, 4 upravljača, P75 vibrirajuća
glava, visina i nagib žlijeba hidraulički podesivi,...
Karakteristike prihvatne jedinice: hidraulički upravljana osovina, neovisan hidraulički sistem, conveyor i
nosač košare. 
......................................................................................................................................................

RMA
- AUTOMATSKA MEHANIČKA MREŽA
Promjera 4,50 m 5.650,00 EUR
Promjera 5,25 m 6.000,00 EUR
Promjera 6,00 m 6.050,00 EUR
 
.......................................................................................................................................................
 
Cjenik vrijedi od 01.01.2009.
 
Tornado
Tornado
YellowDevil
Yellow Devil
 YellowDevil
Yellow Devil
Universal
Universal
Universal
Universal