Menu Content/Inhalt
O nama arrow Kreditne linije
Ispis

KREDITI ZA KUPNJU TRAKTORA i TRAKTORSKIH PRIKLJUČAKA
temeljem Ugovora o posIovnoj suradnji s tvrtkom GEA 90 d.o.o.

Namjena
- za kupnju traktora
- traktorskih priključaka ta ostala poljoprivredna mehanizacija

Visina kredita
- do 55.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti za kupnju traktora
- do 30.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti za kupnju traktorskih priključaka i ostaIe poljoprivredne mehanizacije

Kamatna stopa
- 9,0% bez depozita
- 8,0% uz učešće kod trgovca 20% i više (kredit sa isplaćuje u visini razlike između vrijednosti stroja i učešća kod trgovca)
- 7,5% uz 10% dapozita
- 7,0% uz 20% dapozita
- Efektivna kamatna stopa iznosi 7,63% na iznos od 50.000,00 aura uz rok otplate 120 mjeseci uz kamatnu stopu od 7,0% i naknadu u visini 1,5%.

Rok otplate
- do 120 mjasaci

Naknada 
- 1,5% jednokratno na odobreni iznos Kradita

Korištenje kredita
- temeljem predračuna za kupnju p oljoprivrednih strojeva

Instrumanti osiguranja
- poIica osiguranja traktora, vinkulirana u korist Banke
- poIica osiguravajućeg društva za traktorske priključke, vinkulirana u korist Banke
- javnobilježnička isprava o zaIogu na traktoru/traktorskom priključku koji je predmat kreditiranja
Nakon obavljane registracije vozila, korisnik kredita deponira knjižicu voziIa u Banci, do konačne otplate kredita
- dvije bianco mjenice potpisane od korisnika kredita, sudionika, jamca
- zadžinica za korisnika kradita, sudužnika, jamca
- jedan do tri kreditno sposobna jamca, prama procjeni Banke
Ukoliko sa kao instrument osiguranja kradita uzima nekretnina, potrebno je priIožiti sljedeću dokumantaciju:
- zemljišno knjižni izvadak (ne stariji od 15 dana),
- procjenu vrijednosti nekratnine sačinjenu od ovlaštenog procjenitelja Banke
- policu osiguranja nekratnine od požara i drugih opasnosti vinkuliranu u korist Banke

Otplata kradita
- u jednakim mjesečnim ratama uz mjesečni obračun i naplatu kamata

Potrebna dokumentacija:
Za vlasnike obrta

- ispunjen obrazac zahtjeva za kredit
- podaci o obrtu (obrazac RL-1, RL-2, RL-3)
- preslika Obrtnice s podacima o vlasniku i djelatnosti obrta i Rješenje o upisu u obrtni registar
- Rješenje o upisu u upisnik obiteljskih poIjoprivrednih gospodarstava
- rješenje porezne uprave da je obrt u sustavu PDV-a
- prijava potpisa
- predračun za kupnju traktora/traktorskog priključka
- prijava poreza na dohodak
- pregled primitaka i izdataka
- pregled dugotrajne imovine
- BON-2 (ne stariji od 15 dana)
- ostaIo na zahtjev Banke

Za tvrtke i poljoprivredne zadruge
- kompletna registracija društva kod Trgovačkog suda sa svim promjenama
- obavijest o razvrstavanju posIovnog subjekta prema NKD-u
- ovjerene godišnje financijske izvještaje za dvije prethodne godine (GFI-cPOD obrazac) i zadnji statistički izvještaj poduzetnika za tekuću godinu (obrazac TSI-POD)
- BON-1 i BON-2 ne stariji od 15 dana
- prijava potpisa
- predračun za kupnju traktora/traktorskog priključka 
- ostaIo na zahtjev Banke 

  na vrh stranice